Velká Lečice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Sbor dobrovolných hasičů Velká Lečice je občanské sdružení pod záštitou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SH ČMS. Finančně je sbor závislý na své činnosti, případně na darech od sponzorů
nebo příspěvku od obce apod.

Náš sbor byl založen v roce 1900 a od svého založení funguje bez přerušení do dnes.
Hasičský sbor v naší obci je jedním ze spolků, který od svého založení přispívá ke společenskému a
kulturnímu dění nejen v obci ale i v jejím okolí.

Sbor se značnou měrou a tradičně podílel na organizování tanečních zábav v naší obci. Hasiči také působí v těsné součinnosti s obecním úřadem. Podílejí se tak např. svou účastí na různých brigádách
a podobných akcích. Současní hasiči v naší obci se aktivně již několik let zúčastňují příprav a vůbec
organizace oslav „pálení čarodějnic“ a dohlížejí také na to, aby vše proběhlo tak, jak se na tuto událost
sluší. Ke květnovým událostem patří také stavění „Máje“, což se rovněž stalo hasičskou povinností současných činných členů. Samozřejmostí je také zajištění pořadatelského dohledu a požárního dozoru na společenských a kulturních akcích.

Po celou dobu působení od samého založení sboru se jeho zástupci účastnili doprovodu svých
členů a obyvatel Velké Lečice na jejich poslední cestě. Účast členů na pohřbech místních obyvatel se
koná dodnes.

Sbor se rovněž pravidelně schází na členských schůzích, které se konají dle potřeby cca desetkrát do
roka. Jednou ročně je pořádána valná hromada, kde se hodnotí uplynulý rok. Výroční oslavy založení
sboru se konaly a konají jedenkrát za pět resp. deset let s výjimkou let válečných. Náš sbor se také pravidelně zúčastňuje hasičských soutěží a oslav s okolními hasičskými sbory nejen ve 22. okrsku okresu Příbram, do něhož organizačně přísluší.

Členové sboru pečují o svěřené zázemí (hasičskou zbrojnici) a svěřené dopravní i věcné prostředky
(AVIA, GAZ, historická stříkačka Stratílek, PS-12, PS-18, čerpadla, pily, atd.).

Dnešní sbor dobrovolných hasičů ve Velké Lečici čítá 33 členů, z čehož je 12 žen.

Pro více informací o SDH Velká Lečice můžete navštívit stránky sboru zde.

Soutěž o putovní pohár velitele SDH Velká Hraštice 29.7.2023

Oslava 135 let SDH Nová Ves pod Pleší, 17.6.2023

SDH Velká Lečice na oslavách výročí 135 let od založení sboru SDH Nová Ves pod Pleší.

Oslava výročí byla pojata jako hasičská soutěž a tak se našim hasičům podařilo vybojovat 1. místo. 

SDH velká lečice, oslava 135 let SDH NVpP

zdroj: https://sdh-velka-lecice.estranky.cz/clanky/fotoreportaze.html

Okrsková soutěž, 20.5.2023

SDH Velká Lečice na okrskové soutěži pořádané sousedním SDH Velká Hraštice.
Soutěž se konala na místní návsi. Ve společné kategorii se družstvo umístilo na krásném 2. místě.  

SDH Velká Lečice

zdroj: https://sdh-velka-lecice.estranky.cz/clanky/fotoreportaze.html