Velká Lečice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Zřizovatelem jednotky je Obec na základě zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně a jednotka také plní úkoly plynoucí z tohoto zákona. Jinými slovy – jednotka je součástí integrovaného záchranného systému IZS ČR a vyjíždí k zásahům, kde jsou hasiči třeba.

Naše jednotka má místní působnost tzn. vyjíždí převážně k zásahům v katastru obce Velká Lečice. Pouze v případě živelných pohrom a jiných závažných událostí vyskytujících se mimo katastrální území naší obce může být naše jednotka povolána v rámci plošného řízení krajským operačním střediskem vyslána k zásahu mimo katastr obce.

Kromě hašení požárů je naše jednotka předurčena k plnění i dalších úkolů, které hasičům přísluší, jako jsou různé činnosti při povodních/záplavách, živelných pohromách atd.

Např. pokud vás ohrožuje bodavý hmyz (sršni, vosy, včely), můžete nám zavolat, a my bodavý hmyz odstraníme. Stačí zavolat veliteli jednotky nebo vedení obce.

Jednotka je do jisté míry také technickou četou obce, která v obci často plní úkoly jako čištění pozemní komunikace po záplavě/přívalovém dešti, zprůjezdnění komunikace od popadaných dřevin, vyřezání křovin, sekání vysokého travního porostu apod.

Naše jednotka je složena z 9 členů jednotky, které zastávají v jednotce různé funkce, na nějž jsou pravidelně školeni. Všichni členové jednotky jsou rovněž členy občanského sdružení Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Velká Lečice. Členové jednotky pečují o svěřené zázemí prostředky a udržují svou odbornou způsobilost a akce schopnost pro zásah.

Vybavení

Jednotka je vybavena DA AVIA A31 a OA GAZ 69 pro přepravu družstva k zásahu. Vzhledem k zařazení jednotky do kategorie V (jednotka s místní působností), vlastní jednotka jako prostředek pro zdolávání požáru pouze požární stříkačku PS-12.

Dalším vybavením jednotky je:
- plovoucí benzinové čerpadlo
- kalové benzinové čerpadlo
- elektrocentrála 5,5 kW
- motorová pila (2 ks)
- ventilační dýchací přístroj Saturn S7 (2 ks)
- a další prostředky pro zdolávání požárů a živelných událostí

Aktuální složení jednotky

Ing. Josef Beran - velitel  (tel. 606 563 524)
Pavel Pouček - velitel družstva
Jozef Poláček - strojník, řidič
Luboš Rambousek - strojník, řidič
Roman Kadlec - strojník
Roman Beran - hasič
Josef Hrbek - hasič
Jakub Lampír - hasič
Pavel Sláma - hasič